Efter en så underbar dag som vi i felaget hade på gården sjuder jag av energi och planer! En riktigt energikick!

Eldningen har börjat för att börja värma upp lergodset. Sakta flyttades godset närmare elden.


Vi var faktiskt så många som 21 felagare som träffades. Planerna för dagen var två, gå på en guidning om Gunne gård, enbart för medlemmar, och så lerbränning.

För att hålla FHMs rekommendationer om distans delade vi upp oss i två grupper för guidningen.
På förmiddagen tog Anders från Gunne gård hand om oss och berättade om utgrävningarna i Pollista, den återskapade gården Gunne gård, och landskapet och markerna kring gården i Smedby och omgivningarna. Och på eftermiddagen var det Gun Bjurbergs tur att dela med sig av sin kunskap om gården. Båda två var excellenta guider och vi sög i oss allt vad vi kunde.

Under förmiddagen hade Anders från gården en exklusiv guidning för
första halvan av felaget.
Och på eftermiddagen var det Guns tur för andra halvan av felaget.


Vid sidan om föreläsningarna brände vi lera. All förberedelse som gjorts under Rebeccas ledning skulle idag leda till bränning av de föremål vi gjort under våren. Grytor, kärl, krus, vävtyngder, fetlampor och annat trängdes i elden.

Lergodset värms upp.
Nu var det dags att täcka elden och låta bränningen ske syrefritt under jord.
Rebecca gräver efter det nu brända lergodset.


Förväntningarna var stora, och spänningen när vi påbörjade bränningen och en del föremål exploderade som fyrverkerier i lera kring elden kunde endast slås av spänningen när vi i slutet av dagen började gräva upp föremålen. Arkeologisk utgrävning av bränningsgrop?
Njae, men vi hittade en skatt av både trasigt och helt lergods!

En del av fynden har grävts fram, men var är den lilla hästen?
Många fina grytor och kärl, och nu är vi peppade på att syssla med mer lera!
Självklart lyckades vi äta både gemensamt och distanserat.
Och ingen felagsträff utan lite allmänt hantverk också.


Nästa träff är den 7 juni och då är temat bågskytte. Ta gärna med hantverk då alla inte kan skjuta samtidigt.